සඳැස් / නිසඳැස්

දැන් මං ඔයාට ඇබ්බැහි වෙලා !

Off

නිශාවේ ස්වප්නයක එන්නද
දැවටි දැවටී ළඟින් ඉන්නද
ප්‍රේමයේ රස කියා දෙන්නද
පපුවෙ පැත්තක නිදාගන්නද

එකම එක හාදුවක් දෙන්නට
කල්පයක් තව බලා ඉන්නද
කමක් නෑ ඒ හීන වෙනුවෙන්
කොච්චරක් තව දුක් විඳින්නද

සොඳුරු සඳවතී

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල