සඳැස් / නිසඳැස්

සංවරව අසංවර වීමි !

Off

අඩසඳ සදිසි පටු නිම්නයක
ඉසියුම්ම කේශ නාලිකාවක් මත
ප්‍රේමයේ තිලකය අදිමි

තිසරතුඩු සුදු මුඳු
උස්ව නැගි ගිර මත
සියක්වර සියක් චුම්බන තබමි

ලා තඹ පාට මල්‍ රේණු තල මත
සැනින් එසැනින් පිපෙන තුෂර බිඳු
ලවන් පහසින් කිති කවමි

සහස් රැලි සරැලි නංවන
කලුදිය පොකුණ අසබඬ
හැංගිච්ච දිය උල්පතකින් පවස නිවාගමි

සංතෘප්තියේ සිහින් මැතිරිල්ල
නින්නාද දෙන මොහොතක
ශිශිරතම ගින්නකින් ඇවිලෙමි

සොඳුරු සඳවතී

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල