සඳැස් / නිසඳැස්

ලඟදීම……………..

Off

බිඳෙන් බිඳ වැහි තුහින පොලව සිප ගන්නවා
තුඩින් තුඩ බිඟු නදින් මිහිරියාවම මැවෙනවා
දිනෙන් දින හැඩ වෙවී පරිසරය දිලෙනවා
මැදින් මස සුභම සුභ කාරණාවන් පිරෙනවා

ලගදීම……………..

දුමී

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල